```
Praktische info

Privacy policy en disclaimer

Welke persoonsgegevens verwerken we?


Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we een persoon kunnen identificeren zoals de naam, voornaam, e-mailadres… Deze persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon en kunnen door Atom BV worden gebruikt om een dienstverlening te kunnen aanbieden. Binnen deze persoonsgegevens onderscheiden we volgende categorieën


  • Identificatie informatie: hiermee kan Atom BV je identificeren voor het aanbieden van diensten. Deze categorie bevat onder andere namen, voornamen …
  • Contact informatie: hiermee kan Atom BV je contacteren voor het behandelen van vragen, aanbieden van diensten en andere processen waarbij we je eventueel moeten contacteren. Deze categorie bevat onder andere telefoonnummers, adressen, e-mailadres…
  • Connectie informatie: connectie informatie is alle informatie die wij verzamelen als je gebruik maakt van onze digitale diensten zoals de website en applicaties van Atom BV Hiermee kunnen wij de toepassingen beveiligen en het juiste ondersteuning bieden om de digitale diensten zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze categorie bevat onder andere de gebruikersnamen, het ip-adres, device informatie

Op welke grond verwerken we jouw persoonsgegevens?

Atom nv gebruikt altijd de minimale set van persoonsgegevens die nodig is voor het verlenen van een goede dienstverlening. We verbinden ons ertoe je persoonsgegevens enkel te verwerken op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld.

Indien we je persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld, zullen we altijd vooraf jouw expliciete toestemming vragen.


Made on
Tilda